RODZAJE KURSÓW

Kursy angielskiego w Łodzi? Język angielski jeszcze nigdy nie był tak prosty do opanowania. Nie czekaj, zapisz się już dziś! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów językowych w roku akademickim 2021/2022.

Nasze kursy prowadzone są w trzech trybach - kursy stacjonarne, kursy online i kursy hybrydowe. Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się w budynku Uniwersytetu Łódzkiego na ul. Lindleya 3, a zajęcia w trybie online prowadzone są zdalnie przy użyciu platformy ‘Zoom’. Na kursach hybrydowych kursanci raz w tygodniu spotykają się online, a raz w tygodniu w siedzibie ELC.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Jeśli zapisujesz się do nas po raz pierwszy, umów się na test poziomujący.

ELEMENTARY – A1

Kurs przeznaczony jest dla osób zupełnie początkujących. Ukończenie tego kursu pozwala na porozumiewanie się na poziomie podstawowym, obejmującym uzyskiwanie i wymianę prostych informacji. Osoba kończąca kurs potrafi się przedstawić, czytać proste teksty, zna podstawowe słownictwo w następujących dziedzinach: rodzina, zainteresowania, wygląd fizyczny, umiejętności, pogoda, kolory, liczby, podawanie czasu, podróżowanie.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz.

PRE-INTERMEDIATE – A2

Kurs przeznaczony jest dla osób, które uczyły się języka angielskiego przez rok – dwa lata. Ukończenie tego kursu pozwala na porozumiewanie się na poziomie podstawowym, obejmującym uzyskiwanie i wymianę informacji oraz opisywanie wydarzeń. Osoba kończąca kurs potrafi czytać i pisać krótkie teksty, zna podstawowe słownictwo w następujących dziedzinach: rodzina, zawody, wakacje, zakupy i sklepy, podróżowanie, opis osoby. Rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz.

dni

godziny

tryb kursu

wtorek, czwartek

18:45

stacjonarny

INTERMEDIATE – B1

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią się porozumiewać, lecz powinni wzbogacić zasób słownictwa, pogłębić znajomość gramatyki i poprawić płynność mówienia. Osoba kończąca kurs potrafi porozumieć się w różnych sytuacjach towarzyskich, w restauracjach i sklepach, rozmawiać przez telefon. Absolwent kursu potrafi pisać listy, oraz wypracowania przedstawiające opinie, opisy ludzi i miejsc. Studenci potrafią używać różnorodnych konstrukcji gramatycznych i słownictwa oraz rozumieją wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafią porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafią w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz.

dni

godziny

tryb kursu

wtorek, czwartek

17.00

stacjonarny

wtorek, czwartek (młodzieżowa)

17.45

stacjonarny

 

UPPER INTERMEDIATE – B1+

Jest to ogólny kurs nie egzaminacyjny przeznaczony dla osób, które nie osiągnęły jeszcze poziomu wymaganego do zdania egzaminu Cambridge First. Osoba kończąca ten kurs potrafi opisywać obrazki, prowadzić dłuższe wypowiedzi, opowiadać oraz dyskutować. Nasi studenci czytają długie teksty, piszą formalne i nieformalne listy, oraz wypracowania przedstawiające opinie, opisy wydarzeń i inne. Studenci rozumieją znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafią radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafią tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są im znane, lub które ich interesują. Potrafią opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz.

dni

godziny

tryb kursu

wtorek, czwartek (młodzieżowa)

16.30

stacjonarny

wtorek, czwartek

18.15

stacjonarny

wtorek, czwartek

18.15

online

FIRST - B2

Jest to kurs dla osób, których słownictwo oraz gramatyka są na dobrym poziomie Upper-Intermediate. Kurs ten pomaga rozwinąć ogólną znajomość języka angielskiego oraz równocześnie przygotowuje do egzaminu First. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, jak również rozumie dyskusjie na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

W ramach kursu przeprowadzony zostanie próbny egzamin oceniający prawdopodobieństwo zdania egzaminu First. Osoby podchodzące do egzaminu przejdą cztery indywidualne egzaminy ustne.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz. lub 1 x 4 godz. w soboty

dni

godziny

tryb kursu

poniedziałek, środa (młodzież)

16.45

hybrydowy

poniedziałek, środa

18.30

hybrydowy

wtorek, czwartek (młodzież)

17.15

stacjonarny

wtorek, czwartek

18.45

online

sobota

9.30

stacjonarny

PRE-ADVANCED – B2+

Kurs na poziomie zaawansowanym, przeznaczony dla osób porozumiewających się w języku angielskim w większości sytuacji. Celem kursu jest ogólne podwyższenie poziomu znajomości języka angielskiego oraz zdolności swobodnego porozumiewania się. Duży nacisk kładziony jest na rozszerzenie zasobu słownictwa i frazeologii, rozróżnianie rejestrów językowych oraz używania szerokiej gamy struktur.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

dni

godziny

tryb kursu

poniedziałek, środa (młodzież)

16.30

hybrydowy

poniedziałek, środa

18.20

hybrydowy

wtorek, czwartek

18.45

online

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz.

LEARN TO TALK B2/C1

Kurs przeznaczony jest dla zapracowanych osób dorosłych, które uczyły się języka angielskiego przez około 4-5 lat. Założeniem kursu jest duży nacisk na komunikację i rozszerzanie słownictwa. Mniejsza częstotliwość zajęć i testów pozwoli na połączenie nauki z pracą zawodową i życiem prywatnym.

Uczestnicy potrafią opisywać obrazki, prowadzić dłuższe wypowiedzi, opowiadać oraz dyskutować. Potrafią radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafią tworzyć spójne wypowiedzi na tematy, które są im znane, lub które ich interesują, jak również opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

dni

godziny

tryb kursu

środa

17.15

online

sobota

9.30

online


90 godzin lekcyjnych
1 x 3 godziny w tygodniu

 

ADVANCED – C1

Kurs na poziomie zaawansowanym, przeznaczony dla osób porozumiewających się w języku angielskim w większości sytuacji. Celem kursu jest ogólne podwyższenie poziomu znajomości języka angielskiego oraz zdolności swobodnego porozumiewania się. Duży nacisk kładziony jest na rozszerzenie zasobu słownictwa i frazeologii, rozróżnianie rejestrów językowych oraz używania szerokiej gamy struktur. Kurs przygotowuje do egzaminu C1 Advanced.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

W ramach kursu przeprowadzony zostanie próbny egzamin oceniający prawdopodobieństwo zdania egzaminu Advanced. Osoby podchodzące do egzaminu przejdą cztery indywidualne egzaminy ustne.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz. lub 1 x 4 godz. w soboty

dni

godziny

tryb kursu

poniedziałek, środa

17.00

stacjonarny

sobota

9.30

stacjonarny

wtorek, czwartek (młodzież)

16.10

hybrydowy

wtorek, czwartek

17.45

hybrydowy

C1 ADVANCED – JULY 2022

Intensywny wakacyjny kurs przygotowujący do egzaminu C1 Advanced w sesji lipcowej (termin egzaminu pisemnego: 29.07.2022).

Egzamin C1 Advanced to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej zdawanych egzaminów językowych na świecie. Potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, pozwalającym efektywnie komunikować się w życiu codziennym, studiować na kierunkach prowadzonych w języku angielskim, w tym na uczelniach zagranicznych, oraz pracować w środowisku anglojęzycznym.

Kurs na poziomie zaawansowanym, przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu C1 Advanced, które chcą powtórzyć i uporządkować posiadaną już wiedzę. W ramach kursu prowadzone będą symulacje poszczególnych części egzaminu, w tym próbne egzaminy ustne, obejmujące indywidualną oceną każdego z uczestników oraz omówieniem wyników i komentarzy egzaminatorów.

Benefity dla uczestników:

  • kompleksowa analiza wszystkich części egzaminu;
  • omówienie formalne egzaminu (answer sheets, punktacja, interpretacja wyników, skala Cambridge);
  • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i analizy tekstu pod kątem egzaminu C1 Advanced;
  • symulacja wszystkich części egzaminu wraz z oceną i omówieniem wyników oraz komentarzy egzaminatorów;
  • spokój i pewność siebie przed egzaminem.

 

Start kursu: 15.06.2022
20 godzin lekcyjnych
Cena: 240 zł

dni

godziny

tryb kursu

środa

17.30

stacjonarny

POST-ADVANCED – C1+

Kurs przeznaczony jest dla osób na poziomie C1, które nadal pragną rozwijać język angielski, lub w przyszłości zamierzają zdawać egzamin Proficiency.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

90 godzin lekcyjnych
1 x 3 godz.

dni

godziny

tryb kursu

środa

17.15

online

 

KONWERSACJE C1/C2

Kursy konwersacyjne prowadzone są dla osób na zaawansowanym poziomie znajomości języka. Ich celem jest nabranie płynności wypowiedzi oraz rozszerzenie zasobu słownictwa. Temat dyskusji jest często oparty na przeczytanym tekście lub fragmencie video.

60 godzin lekcyjnych
1 x 2 godz.

PROFICIENCY – C2

Kurs przeznaczony dla osób biegle władających językiem angielskim, pragnących zbliżyć się w swoich możliwościach do poziomu „native speakerów”. Uczestnik musi reprezentować bardzo dobre znajomości języka w zakresie wszystkich umiejętności. Kurs wymaga dużego wkładu pracy własnej, bezpośrednio przygotowuje do egzaminu Proficiency.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

W ramach kursu przeprowadzony zostanie próbny egzamin oceniający prawdopodobieństwo zdania egzaminu Proficiency. Osoby podchodzące do egzaminu przejdą cztery indywidualne egzaminy ustne.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz. lub 1 x 4 godz. w soboty

dni

godziny

tryb kursu

wtorek, czwartek

19.20

hybrydowy

sobota

9.30

online

 

 

IELTS

Kurs jest przeznaczony dla osób które są na poziomie advanced i potrzebują zdać egzamin IELTS. Egzamin ten jest wymagany przez większość uniwersytetów a także przez pracodawców w krajach angielskojęzycznych (więcej informacji o egzaminie można uzyskać na www.ielts.org).

9 – Expert User
Biegle posługuje się językiem. Używa adekwatnych i właściwych zwrotów. Mówi płynnie i z pełnym zrozumieniem.

8 – Very Good User
Biegle posługuje się językiem z jedynie drobnymi, okazjonalnymi pomyłkami. Niezrozumienie wypowiedzi i tekstów może pojawić się w przypadku nieznanej kandydatowi tematyki. Dobrze radzi sobie ze skomplikowaną, szczegółową argumentacją.

7 – Good User
Posługuje się językiem z drobnymi, okazjonalnymi pomyłkami i błędami. Ogólnie dobrze radzi sobie ze skomplikowanymi zwrotami i rozumie bardziej skomplikowane argumentacje.

6 – Competent User
Efektywnie posługuje się językiem, pomimo drobnych błędów i pomyłek. Używa i rozumie dość trudne zwroty, szczególnie w znanych sobie sytuacjach.

5 – Modest User
Częściowa znajomość języka. Mimo wielu błędów w większości sytuacji nie ma problemów ze zrozumieniem. Jest w stanie prowadzić rozmowę na podstawowe, znane sobie tematy.

4 – Limited User
Posiada podstawową znajomość języka. Często ma problem z rozumieniem i konstruowaniem wypowiedzi. Nie jest w stanie używać bardziej skomplikowanych zwrotów.

3 – Extremely Limited User
Rozumie jedynie zwroty bardzo ogólne i dotyczące sytuacji dobrze sobie znanych. Rozmowa bardzo często niepełna, przerywana.

2 – Intermittent User
Komunikacja w języku angielskim prawie niemożliwa, poza informacjami podstawowymi i przy użyciu pojedynczych słów i krótkich zwrotów w tematyce znanej sobie i jedynie dla zaspokojenia podstawowych potrzeb. Ma spore trudności w zrozumieniu języka mówionego i pisanego.

 

ACADEMIC ENGLISH

Celem kursu „Academic English” jest zapoznanie doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych z rejestrem języka angielskiego stosowanym w środowisku akademickim. Umożliwi to im pełniejsze uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i dzielenie się wynikami swych badań w mowie i piśmie.

Podczas kursu słuchacze poznają słownictwo charakterystyczne dla szkolnictwa wyższego i ścieżki rozwoju zawodowego pracowników naukowych, nauczą się pisać teksty naukowe (wystąpienie konferencyjne, streszczenia, artykuły, komunikaty zjazdowe, recenzje, itp.) i przygotowywać prezentacje zgodnie z wymogami rejestru akademickiego.

Ponadto, słuchacze zapoznają się ze sposobem wypełnianie różnego rodzaju wniosków i formularzy oraz pisaniem referencji.

ROZGADANE DZIECI

 

Język angielski dla dzieci to podstawa. Jego znajomość na poziomie komunikatywnym może znacznie ułatwić maluchom start w dalsze życie i być przydatna w wielu sytuacjach. Właśnie dlatego o nauce warto pomyśleć już teraz. Z myślą o najmłodszych organizujemy kursy językowe, na które serdecznie zapraszamy dzieci z miasta Łódź oraz okolic. Nasi przyjaźnie nastawieni, odpowiednio wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele postarają się o to, aby angielski dla dzieci nie stanowił żadnego problemu w ich dalszym życiu. Nauka oraz rozrywka w naszym wydaniu z pewnością przypadnie do gustu również Państwa pociechom.

Kursy dla dzieci w wieku 10-13 lat. Głównym celem kursu jest rozwinięcie u dzieci w tym wieku zdolności komunikacyjnych i przełamanie bariery mówienia w języku angielskim. Duży nacisk będzie kładziony na poznanie fraz i słownictwa przydatnych w kontaktach z obcokrajowcami oraz przy wyjazdach zagranicznych.

60 godzin zegarowych
Zajęcia prowadzone w systemie 2 x 60 minut w tygodniu

 

dni

godziny

tryb zajęć

Movers wtorek czwartek

16.30

stacjonarny

Flyers wtorek, czwartek

17.45

stacjonarny

Speakers wtorek, czwartek 

16.30

stacjonarny

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności