RODZAJE KURSÓW

Kursy angielskiego w Łodzi? Język angielski jeszcze nigdy nie był tak prosty do opanowania. Nie czekaj, zapisz się już dziś! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów językowych w roku akademickim 2023/2024.

Nasze kursy prowadzone są w trzech trybach - kursy stacjonarne, kursy online i kursy hybrydowe. Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się w budynku Uniwersytetu Łódzkiego na ul. Lindleya 3, a zajęcia w trybie online prowadzone są zdalnie - na platformie Zoom. Na kursach hybrydowych kursanci raz w tygodniu spotykają się online, a raz w tygodniu na UŁ.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Jeśli zapisujesz się do nas po raz pierwszy, umów się na test poziomu.

Początek zajęć w roku akademickim 2023/2024:

 • grupy dziecięce - od 28.09.2023
 • pozostałe grupy - od 5.10.2023

PRE-INTERMEDIATE – A2

Kurs przeznaczony jest dla osób, które uczyły się języka angielskiego przez rok – dwa lata. Ukończenie tego kursu pozwala na porozumiewanie się na poziomie podstawowym, obejmującym uzyskiwanie i wymianę informacji oraz opisywanie wydarzeń. Osoba kończąca kurs potrafi czytać i pisać krótkie teksty, zna podstawowe słownictwo w następujących dziedzinach: rodzina, zawody, wakacje, zakupy i sklepy, podróżowanie, opis osoby. Rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz.

dni

godziny

tryb kursu

poniedziałek, środa

18:45-20:15

stacjonarnie

 

INTERMEDIATE – B1

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią się porozumiewać, lecz powinni wzbogacić zasób słownictwa, pogłębić znajomość gramatyki i poprawić płynność mówienia. Osoba kończąca kurs potrafi porozumieć się w różnych sytuacjach towarzyskich, w restauracjach i sklepach, rozmawiać przez telefon. Absolwent kursu potrafi pisać listy, oraz wypracowania przedstawiające opinie, opisy ludzi i miejsc. Studenci potrafią używać różnorodnych konstrukcji gramatycznych i słownictwa oraz rozumieją wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafią porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafią w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz.

dni

godziny

tryb kursu

wtorek, czwartek

17:40-19:10

stacjonarnie

wtorek, czwartek

18:45-20:15

stacjonarnie

 

UPPER-INTERMEDIATE – B1+

Jest to ogólny kurs nieegzaminacyjny przeznaczony dla osób, które nie osiągnęły jeszcze poziomu wymaganego do zdania egzaminu Cambridge English B2 First. Osoba kończąca ten kurs potrafi opisywać obrazki, prowadzić dłuższe wypowiedzi, opowiadać oraz dyskutować. Nasi studenci czytają długie teksty, piszą formalne i nieformalne listy, oraz wypracowania przedstawiające opinie, opisy wydarzeń i inne. Studenci rozumieją znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafią radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafią tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są im znane, lub które ich interesują. Potrafią opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz.

dni

godziny

tryb kursu

poniedziałek, środa
(młodzież)

17:00-18:30

stacjonarnie

wtorek, czwartek
(młodzież)

16:00-17:30

stacjonarnie

wtorek, czwartek

19:20-20:50

stacjonarnie

 

FIRST – B2

Jest to kurs dla osób, których słownictwo oraz gramatyka są na dobrym poziomie Upper-Intermediate. Kurs ten pomaga rozwinąć ogólną znajomość języka angielskiego oraz równocześnie przygotowuje do egzaminu B2 First. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, jak również rozumie dyskusje na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

W ramach kursu przeprowadzony zostanie próbny egzamin oceniający prawdopodobieństwo zdania egzaminu B2 First. Osoby podchodzące do egzaminu przejdą dwa indywidualne egzaminy ustne.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz. lub 1 x 4 godz.

dni

godziny

tryb kursu

poniedziałek, środa
(młodzież)

17:00-18:30

stacjonarnie

poniedziałek, środa

18:45-20:15

stacjonarnie

wtorek, czwartek
(młodzież)

17:00-18:30

stacjonarnie

wtorek, czwartek

18:45-20:15

stacjonarnie

sobota

9:30-12:45

stacjonarnie

 

B2 FIRST – JULY 2024 (NOWE!)

Intensywny wakacyjny kurs przygotowujący do egzaminu B2 First w sesji lipcowej (termin egzaminu pisemnego: 25.07.2024).

Egzamin B2 First to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej zdawanych egzaminów językowych na świecie. Potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalającym swobodnie porozumiewać się w życiu codziennym.

Kurs przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu B2 First, które chcą powtórzyć i uporządkować posiadaną już wiedzę. W ramach kursu prowadzone będą symulacje poszczególnych części egzaminu, w tym próbne egzaminy ustne, obejmujące indywidualną oceną każdego z uczestników oraz omówienie wyników i komentarzy egzaminatorów.

Benefity dla uczestników:

 • symulacja wszystkich części egzaminu;
 • próbny egzamin pisemny;
 • próbny egzamin ustny z oceną i omówieniem komentarzy egzaminatorów;
 • kompleksowa analiza wszystkich elementów części pisemnej (w tym analiza i ocena prac pisemnych uczestników);
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i analizy tekstu pod kątem egzaminu;
 • omówienie formalnych aspektów egzaminu (format egzaminu, arkusze odpowiedzi, sposoby oceniania i punktacja, interpretacja wyników, skala Cambridge);
 • spokój i pewność siebie przed egzaminem.

Start kursu: 17.06.2024
24 godziny lekcyjne
2 x 3 godz. / tydz.
Cena: 570 zł

dni

godziny

tryb kursu

poniedziałek, środa

17.00 - 19.15

stacjonarny

LEARN TO TALK B2

Kurs przeznaczony jest dla zapracowanych osób dorosłych, które uczyły się języka angielskiego przez około 5-6 lat. Założeniem kursu jest duży nacisk na komunikację i rozszerzanie słownictwa. Mniejsza częstotliwość zajęć i testów pozwoli na połączenie nauki z pracą zawodową i życiem prywatnym.

Uczestnicy potrafią porozumiewać się płynnie i spontanicznie, formułując przejrzyste wypowiedzi w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Potrafią radzić sobie z większością sytuacji, które mogą się zdarzyć podczas podróży do krajów anglojęzycznych, swobodnie porozumiewając się z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, zarówno w rozmowie na tematy konkretne jak i abstrakcyjne.

60 godzin lekcyjnych
1 x 2 godz.

dni

godziny

tryb kursu

poniedziałek

16:00-17:30

online

poniedziałek

17:40-19:10

stacjonarnie

 

PRE-ADVANCED – C1

Kurs na poziomie zaawansowanym, przeznaczony dla osób porozumiewających się w języku angielskim w większości sytuacji. Celem kursu jest ogólne podwyższenie poziomu znajomości języka angielskiego oraz zdolności swobodnego porozumiewania się. Duży nacisk kładziony jest na rozszerzenie zasobu słownictwa i frazeologii, rozróżnianie rejestrów językowych oraz używania szerokiej gamy struktur.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz. lub 1 x 4 godz. w sobotę

dni

godziny

tryb kursu

poniedziałek, środa
(młodzież)

17:00-18:30

stacjonarnie

wtorek, czwartek

17:00-18:30

stacjonarnie

sobota

9:30-12:45

stacjonarnie

 

ADVANCED – C1

Kurs na poziomie zaawansowanym, przeznaczony dla osób porozumiewających się w języku angielskim w większości sytuacji.

Celem kursu jest ogólne podwyższenie poziomu znajomości języka angielskiego oraz zdolności swobodnego porozumiewania się. Duży nacisk kładziony jest na rozszerzenie zasobu słownictwa i frazeologii, rozróżnianie rejestrów językowych oraz używania szerokiej gamy struktur. Kurs przygotowuje do egzaminu C1 Advanced.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

W ramach kursu przeprowadzony zostanie próbny egzamin oceniający prawdopodobieństwo zdania egzaminu C1 Advanced. Osoby podchodzące do egzaminu przejdą dwa indywidualne egzaminy ustne.

*Maturzyści, zapisani do wskazanych grup, mogą otrzymać, w ramach kursu i nieodpłatnie, dodatkowe materiały edukacyjne i wsparcie lektora w przygotowaniu do matury rozszerzonej lub dwujęzycznej z j. angielskiego.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz. lub 1 x 4 godz. w soboty

dni

godziny

tryb kursu

poniedziałek, środa
(młodzież)*

16:00-17:30

stacjonarnie

poniedziałek, środa
(młodzież)*

17:40-19:10

stacjonarnie

wtorek, czwartek

17:40-19:10

stacjonarnie

wtorek, czwartek

19:20-20:50

stacjonarnie

sobota
(2 grupy!!!)

9:30-12:45

stacjonarnie

 

C1 ADVANCED – JULY 2024 (NOWE!)

Intensywny wakacyjny kurs przygotowujący do egzaminu C1 Advanced w sesji lipcowej (termin egzaminu pisemnego: 26.07.2024).

Egzamin C1 Advanced to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej zdawanych egzaminów językowych na świecie. Potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, pozwalającym efektywnie komunikować się w życiu codziennym, studiować na kierunkach prowadzonych w języku angielskim, w tym na uczelniach zagranicznych, oraz pracować w środowisku anglojęzycznym.

Kurs na poziomie zaawansowanym, przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu C1 Advanced, które chcą powtórzyć i uporządkować posiadaną już wiedzę. W ramach kursu prowadzone będą symulacje poszczególnych części egzaminu, w tym próbne egzaminy ustne, obejmujące indywidualną oceną każdego z uczestników oraz omówienie wyników i komentarzy egzaminatorów.

Benefity dla uczestników:

 • symulacja wszystkich części egzaminu;
 • próbny egzamin pisemny;
 • próbny egzamin ustny z oceną i omówieniem komentarzy egzaminatorów;
 • kompleksowa analiza wszystkich elementów części pisemnej (w tym analiza i ocena prac pisemnych uczestników);
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i analizy tekstu pod kątem egzaminu;
 • omówienie formalnych aspektów egzaminu (format egzaminu, arkusze odpowiedzi, sposoby oceniania i punktacja, interpretacja wyników, skala Cambridge);
 • spokój i pewność siebie przed egzaminem.

Start kursu: 17.06.2024
24 godziny lekcyjne
2 x 2 godz. / tydz.
Cena: 570 zł

dni

godziny

tryb kursu

poniedziałek, środa

16.30 - 18.00

stacjonarny

poniedziałek, środa

18.15 - 19.45

stacjonarny

PROFICIENCY – C2

Kurs przeznaczony dla osób biegle władających językiem angielskim, pragnących zbliżyć się w swoich możliwościach do poziomu „native speakerów”. Uczestnik musi reprezentować bardzo dobry poziom znajomości języka w zakresie wszystkich umiejętności. Kurs wymaga dużego wkładu pracy własnej i bezpośrednio przygotowuje do egzaminu C2 Proficiency.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

W ramach kursu przeprowadzony zostanie próbny egzamin oceniający prawdopodobieństwo zdania egzaminu C2 Proficiency. Osoby podchodzące do egzaminu przejdą dwa indywidualne egzaminy ustne.

120 godzin lekcyjnych
2 x 2 godz. lub 1 x 4 godz. w soboty

dni

godziny

tryb kursu

poniedziałek, środa

18:45-20:15

stacjonarnie

poniedziałek, środa

19:20-20:50

stacjonarnie

 

ACADEMIC ENGLISH

Celem kursu „Academic English” jest zapoznanie doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych z rejestrem języka angielskiego stosowanym w środowisku akademickim. Umożliwi to im pełniejsze uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i dzielenie się wynikami swych badań w mowie i piśmie.

Podczas kursu słuchacze poznają słownictwo charakterystyczne dla szkolnictwa wyższego i ścieżki rozwoju zawodowego pracowników naukowych, nauczą się pisać teksty naukowe (wystąpienie konferencyjne, streszczenia, artykuły, komunikaty zjazdowe, recenzje, itp.) i przygotowywać prezentacje zgodnie z wymogami rejestru akademickiego.

Ponadto, słuchacze zapoznają się ze sposobem wypełnianie różnego rodzaju wniosków i formularzy oraz pisaniem referencji.

30 godzin lekcyjnych / semestr
1 x 2 godz.

dni

godziny

tryb kursu

poniedziałek
(start: 9.10)

09:00-10:30

online

poniedziałek
(trwają zapisy)

16:30-18:00

online

 

ROZGADANE DZIECI - A1+

Rozgadane Dzieci to kurs przeznaczony dla dzieci w wieku 10-11 lat. Zajęcia prowadzone są stacjonarnie, 2 razy w tygodniu, po 60 minut. Głównym celem kursu jest rozwinięcie u dzieci zdolności komunikacyjnych i przełamanie bariery mówienia w języku angielskim. Poznanie zwrotów używanych w życiu codziennym, jak również fraz i słownictwa przydatnych w kontaktach z obcokrajowcami oraz przy wyjazdach zagranicznych.

60 godzin zegarowych
2 x 60 min. w tygodniu

dni

godziny

tryb kursu

wtorek, czwartek

16:40-17:40

stacjonarnie

 

KEY FOR SCHOOLS - A2

Kurs na poziomie podstawowym (pre-intermediate), przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Zajęcia prowadzone są stacjonarnie, dwa razy w tygodniu, po 75 minut. W trakcie kursu uczestnicy uczą się zadawać i odpowiadać na podstawowe pytania o sobie i innych ludziach, rozumieć proste informacje i instrukcje podawane przez osoby mówiące wolno i wyraźnie, a także krótko komentować to, co przeczytali lub usłyszeli. Kursanci czytają krótkie i przewidywalne teksty, jak menu, plan dnia, rozkład jazdy, czy tabliczka informacyjna, oraz proste dialogi i opisy osób lub wydarzeń. Uczą się odnajdować i notować istotne informacje oraz formułować krótkie wiadomości tekstowe. Kurs przygotowuje uczniów do przystąpienia do egzaminu A2 Key for Schools.

W ramach kursu przeprowadzony zostanie próbny egzamin oceniający prawdopodobieństwo zdania egzaminu A2 Key for Schools. Osoby podchodzące do egzaminu przejdą dwa indywidualne egzaminy ustne.

Uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej mogą otrzymać, w ramach kursu i nieodpłatnie, dodatkowe materiały edukacyjne i wsparcie lektora w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego.

100 godzin lekcyjnych / 30 zajęć w semestrze
2 x 75 min. w tygodniu

dni

godziny

tryb kursu

wtorek, czwartek

17:45-19:00

stacjonarnie

 

PRELIMINARY FOR SCHOOLS - B1

Kurs na poziomie średnio zaawansowanym (intermediate), przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Zajęcia prowadzone są stacjonarnie, dwa razy w tygodniu, po 75 minut. W trakcie kursu uczestnicy uczą się mówić o tym, co lubią a czego nie i dyskutować na ten temat z innymi, rozumieć podstawowe komunikaty oraz instrukcje, czytać proste artykuły w języku angielskim, a także pisać listy oraz e-maile do rodziny i znajomych. Poziom B1 oznacza, że uczeń potrafi w praktyczny sposób porozumiewać się w przewidywalnych i powtarzalnych sytuacjach życia codziennego, opisywać swoje przeżycia, marzenia i plany, zadawać pytania i udzielać informacji na tematy mu znajome. Kurs przygotowuje uczniów do przystąpienia do egzaminu B1 Preliminary for Schools.

W ramach kursu przeprowadzony zostanie próbny egzamin oceniający prawdopodobieństwo zdania egzaminu B1 Preliminary for Schools. Osoby podchodzące do egzaminu przejdą dwa indywidualne egzaminy ustne.

100 godzin lekcyjnych / 30 zajęć w semestrze
2 x 75 min. w tygodniu

dni

godziny

tryb kursy

wtorek, czwartek

16:15-17:30

stacjonarnie